Resestipendier

Sök resestipendium hos SFREK

Du som är student, doktorand eller pensionär kan söka bidrag till konferensresor m.m. Ansökan, som inte kräver någon speciell blankett, skickas till föreningens styrelse och ska innehålla :

  • namn och adress/e-postadress
  • studieort och ämne eller tidigare anställning (för pensionär)
  • syfte med resan

Välkommen med din ansökan

Styrelsen 

Comments