Nyheter

Webinarium Radionuklider relaterade till ESS

skickad 4 juni 2021 07:25 av Ulrik Kautsky

Svensk Förening för Radioekologi anordnar ett webbaserat seminarium på temat radionuklider relaterade till forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source).

 

Talare:

Prof. Kristina Eriksson Stenström, Kärnfysik, Lunds universitet

The European Spallation Source: challenges in environmental monitoring

 

Dr. Guillaume Pédehontaa-Hiaa, Medicinsk Strålningsfysik, ITM, Lunds universitet

Waiting for Gd, Radioecological evaluation of rare earth element releases from the ESS

 

Seminariet riktar sig till alla som finner ämnet radioekologi intressant!

 

 

 

Seminariet hålls över Zoom 9 juni kl. 10:00 – 11:30

 

Länk till seminariet: https://lu-se.zoom.us/j/66008202764

Årsmöte 2021

skickad 10 mars 2021 02:33 av Sv. Förening Radioekologi

Svensk Förening för Radioekologi kallar till årsmöte


 27 april klockan 9:00. 


Likt förra året kommer mötet hållas över Zoom. Använd följande länk för att ansluta till mötet:

https://lu-se.zoom.us/j/62369582069

 

Preliminärt schema för mötet:


9:00 Årsmöte

10:15 Forskningschef Per Seltborg informerar om SSMs forskningsstrategi

10:45 Årets radioekolog presenteras och ger ett föredrag

11:30 Diskussion bl.a. om studiebesök till Tjernobyl och webinarier

12:30 Mötet avslutas

 

Under mötet vill vi utse Årets radioekolog. Sänd gärna era nomineringar med motivation till 

arsmote@radioekologi.se.

 

Vi kommer i framtiden försöka organisera fler webinarier. Om ni själva vill hålla ett föredrag eller tipsa om någon som kan tillfrågas är ni varmt välkomna att höra av er.

 

Med Vänliga Hälsningar,

Mattias Jönsson

Ordförande SFREK

Elis Holm

skickad 28 maj 2020 04:40 av Sv. Förening Radioekologi

 Ur Sydsvenskan 23 maj 2020

Webinar In Memory of Elis Holm

skickad 13 maj 2020 05:57 av Sv. Förening Radioekologi   [ uppdaterad 24 juni 2020 02:39 ]

Former Chairman Professor Elis Holm has passed away. Holm's career in radioecology was long and his contribution in the field cannot be overstated.

To honour the memory our former chairman Professor Elis Holm, SFREK organised a webinar on 9 June 2020. We invited former colleagues to talk about the research they conducted together with Elis. We were told fascinating stories about anthropogenic radionuclides in the arctic ocean, a crashed satellite in Madagascar and much more.

The webinar was recorded. The following links will take you to the unlisted clips on Youtube

Bertil Persson


Rafael García-TenorioPer-RoosMats Eriksson: Soon available

Mats Isaksson


Sören Mattsson

Årsmöte 2020- sker via webben

skickad 25 mars 2020 02:37 av Sv. Förening Radioekologi

Årsmötet 2020 hålls den 2 april. 
På grund av de rådande omständigheterna med reserestriktioner hålls mötet över internet.  Information och dagordning har sänts per epost till föreningens medlemmar. Kontakta arsmote@radioekologi.se för mer information.

Årsmöte 26 april 2019 kl.10.00-15.00

skickad 5 apr. 2019 08:03 av Sv. Förening Radioekologi   [ uppdaterad 8 apr. 2019 11:41 ]

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI

SSM, Lokal: Långholmen, Solna Strandväg 96, Solna, 26 april 2019, kl.10.00-15.00

Årsmötet hålls denna gång på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Solna Strandväg 96, Solna. Efter årsmötet bjuds det på föredrag av årets radioekolog, docent Mats Eriksson (SSM). Därefter är det lunch. Efter lunch kommer professor emeritus Sören Mattsson (Lunds universitet) att berätta om långtidsserier av Fucus på västkusten. I slutet av dagen håller SFREK styrelse ett första ordinarie möte.

Notera att man måste föranmäla sig till mötet (skicka e-mail till karin.aquilonius@ssm.se).  

Agenda för årsmötesdagen

10:00-11:00

SFREK årsmöte

11:00-11:50

Föredrag av årets radioekolog

11:50-12:50

Lunch (finns att köpa vid SSM)

12:50-13:40

Föredrag Sören Mattsson: Långtidsvariationer av radioaktiva ämnen och metaller i den marina miljön vid svenska västkusten studerad med hjälp av brunalger (Fucus serratus och F. vesiculosus)

13:40-14:00

Kaffe

14:00-15:00

SFREK möte

 

 

Förslag till dagordning vid årsmötet (10:00-11:00)

1.                   Öppnande av mötet

2.                  Val av ordförande och anmälan av sekreterare för årsmötet

3.                  Val av justeringsman för årsmötet

4.                  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5.                  Godkännande av dagordning för mötet

6.                  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

7.                  Revisorernas berättelse

8.                  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

9.                  Utmärkelse – årets radioekolog

10.              Val av ledamöter på 2 år till styrelsen

11.              Styrelsen konstituerar sig

12.              Val av revisorer

13.              Val av valberedning

14.              Nya medlemmar

15.              Presentation av verksamhetsplan för 2019

16.              Övriga frågor

17.              Mötet avslutas

 

 

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Årsmöte 10 april 2018 med seminarium

skickad 14 mars 2018 10:44 av Ulrik Kautsky   [ uppdaterad 14 mars 2018 12:53 av Sv. Förening Radioekologi ]

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI

SSM, Lokal: Långholmen, Solna Strandväg 96, Solna, 10 april 2018, kl.10.00-12.00

Årsmötet hålls denna gång på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Solna Strandväg 96, Solna. I samband med årsmötet presenterar Per Törnquist sitt engagemang för kompetensförsörjningen inom radioekologi (ett samarbete mellan radiofysikavdelningen/LiU och gymnasielever). Där efter sammanfattas också resultatet av den enkät som skickades ut till medlemmarna i början av året. Under årsmötet kommer också beslut fattas kring uppdatering av SFREKs stadgar. Notera att man måste föranmäla sig till mötet (skicka e-mail till kassoer@radioekologi.se ).  

Lunch kan köpas på SSM

Förslag till dagordning finns här och förlag till förändringar i stadgar finns här

Årsmöte

skickad 8 mars 2017 12:20 av Sv. Förening Radioekologi   [ uppdaterad 9 mars 2017 23:13 ]

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI

SSM, Lokal: Fogdö, Solna Strandväg 96, Solna, 27 Mars 2017, kl.10.00-12.00

Årsmötet hålls denna gång på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Solna Strandväg 96, Solna. I samband med årsmötet utdelas också utmärkelsen ”Årets radioekolog”. Anmälan till årsmötet krävs (se kallelsen).  

Lunch kan köpas på SSM

Efter årsmötet finns möjlighet att medverka i seminariet om nationella behovet inom strålskyddsforskning som också hålls på SSM,  kl. 13-17. (Separat anmälan).   

En ny hemsida har fötts

skickad 1 feb. 2017 10:42 av Sv. Förening Radioekologi   [ uppdaterad 6 feb. 2017 02:14 ]

Föreningen har bytt leverantör för vår site och bestämt oss att använda ett mer lättanvänt verktyg för att lägga hemsidorna. Vi använder oss numera google sites, adress hit är för tillfället www.radioekologi.se, men www.sfrek.se kommer att länkas hit snart också när vi stängt den gamla platsen. Tyck gärna till om hemsidan och kom med konstruktiva förslag, tex via forumet
Välkommen

1-9 of 9