Nyheter‎ > ‎

Årsmöte 26 april 2019 kl.10.00-15.00

skickad 5 apr. 2019 08:03 av Sv. Förening Radioekologi   [ uppdaterad 8 apr. 2019 11:41 ]

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
SVENSK FÖRENING FÖR RADIOEKOLOGI

SSM, Lokal: Långholmen, Solna Strandväg 96, Solna, 26 april 2019, kl.10.00-15.00

Årsmötet hålls denna gång på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Solna Strandväg 96, Solna. Efter årsmötet bjuds det på föredrag av årets radioekolog, docent Mats Eriksson (SSM). Därefter är det lunch. Efter lunch kommer professor emeritus Sören Mattsson (Lunds universitet) att berätta om långtidsserier av Fucus på västkusten. I slutet av dagen håller SFREK styrelse ett första ordinarie möte.

Notera att man måste föranmäla sig till mötet (skicka e-mail till karin.aquilonius@ssm.se).  

Agenda för årsmötesdagen

10:00-11:00

SFREK årsmöte

11:00-11:50

Föredrag av årets radioekolog

11:50-12:50

Lunch (finns att köpa vid SSM)

12:50-13:40

Föredrag Sören Mattsson: Långtidsvariationer av radioaktiva ämnen och metaller i den marina miljön vid svenska västkusten studerad med hjälp av brunalger (Fucus serratus och F. vesiculosus)

13:40-14:00

Kaffe

14:00-15:00

SFREK möte

 

 

Förslag till dagordning vid årsmötet (10:00-11:00)

1.                   Öppnande av mötet

2.                  Val av ordförande och anmälan av sekreterare för årsmötet

3.                  Val av justeringsman för årsmötet

4.                  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5.                  Godkännande av dagordning för mötet

6.                  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

7.                  Revisorernas berättelse

8.                  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

9.                  Utmärkelse – årets radioekolog

10.              Val av ledamöter på 2 år till styrelsen

11.              Styrelsen konstituerar sig

12.              Val av revisorer

13.              Val av valberedning

14.              Nya medlemmar

15.              Presentation av verksamhetsplan för 2019

16.              Övriga frågor

17.              Mötet avslutas

 

 

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Comments