Styrelsen

Styrelsen för perioden 2016-2018

 vill du maila styrelsen radioekologi@gmail.com skriv vem du vill kontakta

Ordförande

Elis Holm

Göteborgs universitet

Radiofysik

413 45 Göteborg


Sekreterare

Karolina Stark

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Kassör

Christian Bernhardsson

Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik

205 02 Malmö


Ledamot

Karin Aquilonius

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Ledamot

Ulrik Kautsky

Svensk Kärnbränslehantering AB

101 24 Stockholm
 

Comments