Styrelsen

Styrelsen för perioden 2019-2021

 Vill du maila styrelsen? Skriv till radioekologi@gmail.com och ange vem du vill kontakta.

Ordförande

Mattias Jönsson

Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik

205 02 Malmö


Sekreterare

Magnus Gårdestig

Linköpings universitet

Avdelningen för radiologiska vetenskaper

581 85 Linköping


Kassör

Karin Aquilonius

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Ledamot

Christian Bernhardsson

Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik

205 02 Malmö


Ledamot

Ulrik Kautsky

Svensk Kärnbränslehantering AB

101 24 Stockholm
 

Comments