Styrelsen

Styrelsen för perioden 2016-2018

 Vill du maila styrelsen? Skriv till radioekologi@gmail.com och ange vem du vill kontakta.

Ordförande

Christian Bernhardsson

Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik

205 02 Malmö


Sekreterare

Per Thörnquist

Linköpings universitet

Avdelningen för radiologisk vetenskaper

581 85 Linköping


Kassör

Karin Aquilonius

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Ledamot

Elis Holm

Göteborgs universitet

Radiofysik

413 45 Göteborg


Ledamot

Ulrik Kautsky

Svensk Kärnbränslehantering AB

101 24 Stockholm
 

Comments