Styrelsen

Styrelsen för perioden 2021-2022

 Vill du maila styrelsen? Skriv till radioekologi@gmail.com och ange vem du vill kontakta.

Ordförande

Mattias Jönsson

Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet
Skånes universitetssjukhus
SE-205 02 Malmö


Sekreterare

Magnus Gårdestig

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Kassör

Karin Aquilonius

Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm


Ledamot

Christian Bernhardsson

Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet
Skånes universitetssjukhus
SE-205 02 Malmö


Ledamot

Ulrik Kautsky

Svensk Kärnbränslehantering AB

Box 3091

169 03 Solna
 

Comments