Historik

Historik SFREK 2001-2016

 

Svensk förening för Radioekologi bildades vid ett konstituerande möte den 26 april 2001 i Uppsala. Initiativet togs av en arbetsgrupp bestående av personer som tidigare arbetat på Institutionen för Radioekologi (Klas Rosén, Karl-Johan Johansson, Britt-Marie Svedenstål, Christin Danesh och Hans Lönsjö). På detta första konstituerande möte diskuterades namn på föreningen, stadgar antogs, hemsida diskuterades och val av den första styrelsen gjordes. Två namnförslag fanns att ta ställning till 1.) Sällskapet för Radioekologi eller 2.) Svensk Förening för Radioekologi. Den första styrelsen bestod av Klas Rosén (ordf), Mats Isaksson (kassör), Birgitta Åhman (sekreterare), Bernt Jones och Torbjön Nylén. I samband med mötet hölls flera seminarier med tema "15 år efter Tjernobylolyckan".

Viktiga beslut i föreningen tas vid årsmöte och övriga medlemsmöten. Styrelsen planerar och leder verksamheten för SFREK och består av fem personer (f.n. ordförande Elis Holm, Göteborgs Universitet, Göteborg; sekreterare Karolina Stark, SSM, Stockholm; kassör Christian Bernhardsson, LU, Malmö; samt, ledamot Karin Aquilonius, SSM, Stockholm; ledamot Ulrik Kautsky, SKB, Stockholm. Information till medlemmarna sprids vanligtvis via e-post och föreningens hemsida (www.sfrek.se). För att uppnå SFREK:s mål (se nedan) arrangerar föreningen medlemsmöten med öppna seminarier, samt konferenser och workshops med inbjudna föredragshållare. Förutom årsmöte arrangeras två till fyra möten varje år. SFREK tar inte ut någon årsavgift för sina medlemmar.  

Svensk Förening för Radioekologi är en fristående ideell sammanslutning som vill verka för ökad spridning av kunskap om ämnet radioekologi. Föreningens medlemmar skall utgöra ett kontaktnät för dem som arbetar med och har intresse för radioekologiska frågor. 

Föreningens mål är att: 

- främja forskning, nationellt och internationellt samarbete inom radioekologi och närliggande områden, 

- verka för kommunikation mellan forskare, beslutsfattare, massmedia och allmänhet samt att uppmärksamma aktuella frågor inom radioekologi, 

- sprida information via föreningens hemsida och genom regelbundna seminarier och konferenser om aktuella frågor inom radioekologin. 

Vid 2003 års möte ändrades stadgarna i SFREK så att verksamhetsår ska vara samma som kalender år. De första stadgarna antogs den 26 april 2001 och reviderades 29 april 2003 samt 15 mars 2005. SFREK - konferens 22-23 mars Stockholms Universitet. 

Styrelsen har haft regelbundna möten varje år, mellan 3-6 st. Ett flertal seminarium har arrangerats av styrelsen årligen. Ofta ett under hösten och ett på vårterminen i samband med årsmöte. Flera av mötena har medvetet varit på orter där vi har haft medlemmar som Umeå, Göteborg och Lund och Malmö. Årsmötena i SFREK skall enligt stadgarna hållas innan aprils utgång. Årsmöte, höstmöte, datum, plats, föredragshållare och titel på föredragen är listade nedan. 

Årsmöte och Höstmöte 2001-2015

2001, 26 april Uppsala SLU. Konstituerande möte. Föredrag; Konsekvenserna inom jordbruket efter Tjernobylolyckan av Klas Rosén. Föredrag; Tjernobyl och renskötsel av Birgitta Åhman. Föredrag; Radiocesium i skogen av Karl-Johan Johansson. 

2002, 19 april Stockholm, SSI. Föredrag; Skydd av miljön - en utmaning, av Synnöve Sundell-Bergman. Föredrag; Cesium i lodjur av Birgitta Åhman. 

Höstmöte: 18 september i Göteborg. Föredrag; Persondoser från omgivningen av Bengt Erlandsson. Föredrag; Omgivningsmätprogrammet i Västsverige av Håkan Grundin. 

2003, 29 april Stockholm SKB. Sem1; SKBs verksamhet och radioekologiskforskning av Ulrik Kautsky. 

Höstmöte: 4 december på SLU Ultuna. Föredrag; Radioecology in the Ukraine av Marat Dolgilevich. 

2004, 14 april Stockholm FOI Ursvik, Föredrag; Radioekologi och Beredskap av Torbjörn Nylén, FOI Umeå. 

Höstmöte: 30 november i Umeå. Föredrag av Torbjörn Nylén. 

2005, 15 mars Uppsala SLU. Föredrag; How research can benefit from policy and decision-making, av Irene Zinger-Larsson. Föredrag; Biologiska effekter av strålning på organismer i miljön av Synnöve Sundell-Bergman. Föredrag; Development of assessment tools for ERICA av Rodolfo Avila. 

Höstmöte: 16 november i Malmö. Föredrag: Radioanalytiska studier av transurana element till följd av Tjernobylolyckan av Elis Holm. Diskussion: ICRP:s nya Skydd av icke human biota av Sören Mattsson. Föredrag: Retrospektiv dosimetri med OSL-studier på alternativa dosimetrimaterial av Jon Behring. Föredrag: Överföring av Cs-137 från markbeläggning till människa i Sverige av Christopher L. Rääf. Föredrag: Undersökning av strålnivån i två västsvenska kommuner med hjälp av TLD för preliminära resultat och framtida undersökningar av Sara Almgren. 

2006, 26 april Marstrand. I samband med konferens i Marstrand 25-28 april 2006 se nedan. 

2007, 24 april Stockholm SSI. Föredrag: skriften Strålmiljön i Sverige av Pål Andersson. 

2008, 14 mars Göteborg Radiofysik. Föredrag: Personbundna dosmätningar i Västsverige och i Gävleregionen av Sara Almgren. Föredrag: Tids- och rumsvariationer av naturlig bakgrundsstrålning av Mats Isaksson. SFREK - konferens 22-23 mars Stockholms Universitet. 

2009, 29 april Uppsala SLU. Föredrag: Terrest radioekologi och uppföljningsmätningar efter Tjernobylolyckan av Klas Rosén. 

2010, 22 april Stockholm SSM. Föredrag: Natural Radionuclides in Meadow and Pasture land in the Nordic countries av José-Luis Gutierrez Villanueva. Föredrag: Effect of Nordic diets on ECOSYS model predictions of ingestion doses av Mats Isaksson. 

Svensk Förening för Radioekologi har arrangerat fyra konferenser och ett seminarium mellan åren 2001-2014. Konferensbidrag har kommit från såväl myndigheter, universitet som företag. SSM, SKB, Facilia och CRPR.              

1. Konferens om "15 år efter Tjernobylolyckan", 26 april 2001 vid SLU, Uppsala, med presentation av 4 föredrag 

2. Konferens om ”Radioekologi och strålning i miljön”, 11-12 mars 2004 vid Sunnersta Herrgård, Uppsala, med nordiskt deltagande och presentation av 15 föredrag. 

3. Konferens om “Two decades after Chernobyl -summing up the consequences of the accident”, 25-28 april 2006 i Marstrand. Möte samarrangerades med radiobiologi- föreningen i Sverige. Antalet föredrag inom radioekologi var 23 st. 

4. Konferens om ”Radioecological research during 25 years after the Chernobyl accident”, 22-23 mars 2011 vid Stockholms universitet, Stockholm.

5. Seminarium om “Radioekologi – vad vet vi och hur överför vi kunskapen till kommande generationer?”, 29 april, 2014, SSM, Stockholm. 
Comments